top of page

PSYKOTERAPI OCH PSYKOANALYS


Psykoterapi är en behandlingsform som innebär regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut. Psykoterapi kan utgöra ett begränsat antal samtal med ett avgränsat fokus, eller pågå under en längre tid för mer genomgripande utforskande i syfte att uppnå förändring.

 

Jag arbetar med psykodynamisk psykoterapi, som har utvecklats ur psykoanalytisk teori och metod. Psykoanalysens grundidé är att vi formas av olika livshändelser och relationer, där vi utifrån våra erfarenheter skapar en personlig tolkning och innebörd av våra upplevelser. Den känslomässiga genomarbetningen i psykodynamisk psykoterapi och psykoanalys sker genom ett utforskande av de känslor och föreställningar som uppstår mellan dig och din psykoterapeut och även i ljuset av aktuella och tidigare relationer i ditt liv.

 

Vanliga anledningar till att söka psykoanalys eller psykoterapi är en sviktande självkänsla eller att man vill få hjälp att förstå hur negativa mönster i livet och i relation till andra upprepas. Det är vanligt att den som söker psykoterapeutisk hjälp lider av depression, ångest, stress, tvångstankar eller har en bristande upplevelse av mening med livet.

 

I psykoterapi ses man vanligen 1-2 gånger i veckan. Psykoanalys är en mer genomgripande behandling, då man ses 3-5 gånger i veckan.
Innan vi kommer överens om vilket slags behandling som skulle vara lämplig, träffas vi ca tre gånger för att se vad som skulle passa dig bäst.

Läs mer om psykoanalys: www.psykoanalys.se 
Läs mer om psykodynamisk psykoterapi: www.psykoterapicentrum.se

 

bottom of page