top of page

HANDLEDNING


Jag är utbildad lärare och handledare i psykoterapi (45hp) och är auktoriserad handledare av Psykoterapicentrum. Vid Karolinska institutet och Stockholms universitet har jag arbetat som handledare för blivande psykoterapeuter under utbildning.


Jag erbjuder handledning till personal inom hälso- och sjukvård och övrig behandlingsverksamhet, samt för studenter inom psykoterapiutbildningar.
Handledningen kan ske individuellt eller i grupp.

bottom of page