top of page

KONSULTERANDE SAMTAL


Konsulterande samtal innebär ett eller några få samtal, där vi tillsammans undersöker hur du upplever din situation. Att få ökad förståelse för sig själv kan bidra till att du kan se din tillvaro ur nya perspektiv. Detta kan ge dig möjlighet komma vidare i ditt liv och bidra till bättre relationer till andra. Några konsulterande samtal kan ibland vara en tillräcklig hjälp. Kanske kommer du fram till att du vill börja i längre tids psykoterapi. Du kan få hjälp att diskutera olika möjliga alternativ och vad som skulle kunna vara bäst för dig.

bottom of page