top of page

GRUPPSYKOTERAPI


Gruppsykoterapi kan vara ett bra alternativ för den som vill gå i psykoterapi. En psykoterapigrupp består vanligen av fem till åtta personer som samlas en gång per vecka.


Gruppsykoterapi erbjuder möjligheter att i en trygg miljö undersöka och förstå ditt förhållande till andra, då du ingår i en liten grupp människor som möts på samma tid och plats varje vecka. Att ta del av andras erfarenheter kan bidra till nya perspektiv på ditt eget liv. Du kan känna igen dig i andra och lära dig av hur de hanterar sina problem.


Att möta andra kontinuerligt i en psykoterapeutisk process innebär en möjlighet att utforska och bearbeta känslor som aktiveras i och utanför gruppen, så att du bättre kan handskas med livet och dina relationer. Sekretessen är viktig, det som anförtros ska stanna inom gruppen. Gruppsykoterapi innebär en betydligt lägre kostnad än individuell psykoterapi, då fler personer delar på psykoterapeutens arvode.


Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor eller tankar om att börja i gruppterapi.

Vill du läsa mer om gruppsykoterapi, besök: gruppanalys.se och www.gruppterapi.org

bottom of page